De Transparantiemonitor 2020/2021: mate waarin zorggebruikers informatie over gezondheid en zorgorganisaties zoeken blijft stabiel
Nieuws
20-09-2021

Mate waarin zorggebruikers informatie over gezondheid en zorgorganisaties zoeken blijft stabiel (Transparantiemonitor 2020/2021)

De afgelopen drie jaar is er niet veel veranderd in de mate waarin zorggebruikers informatie zoeken en vinden over gezondheid en zorgorganisaties. Wel zien we dat de bronnen die zij hiervoor gebruiken, enigszins veranderen. Zo wordt de website Thuisarts.nl vaker gebruikt. Verder ervaren patiënten dat zij niet altijd betrokken worden door hun arts bij het kiezen voor een behandeling; gezamenlijke besluitvorming blijft een uitdaging. Dit blijkt uit onderzoek binnen de Transparantiemonitor 2020-2021 van het Nivel.

De behoefte aan gezondheidsinformatie is onveranderd in de afgelopen drie jaren van de Transparantiemonitor; zorggebruikers gaan in vergelijkbare mate als in 2018 op zoek naar informatie over gezondheidsklachten, behandelingen en zorgaanbieders. Zo’n twee derde van de mensen voelt zich op een bepaalde manier geholpen door de gevonden informatie, ook dat bleef de laatste jaren gelijk.

Het aantal mensen dat informatie zocht over gezondheid is tussen 2018 en 2020 stabiel gebleven. Bekijk alle resultaten in de Transparantiemonitor 2020/2021. Het burgerperspectief op informatie over gezondheid. Een vragenlijstonderzoek onder zorggebruikers.
Het aantal mensen dat informatie zocht over gezondheid is tussen 2018 en 2020 stabiel gebleven

Vaker informatie gezocht via Thuisarts.nl

Hoewel zorggebruikers in de afgelopen drie jaar niet vaker op zoek zijn gegaan naar informatie, zien we wel verschuivingen in de bronnen die ze gebruiken. Zo wordt de website Thuisarts.nl vaker als informatiebron gebruikt en worden zorgverleners minder vaak geraadpleegd voor informatie. Dit lijkt een logische ontwikkeling in coronatijd, een tijd waarin sommige zorggebruikers zorg vermijden en Thuisarts.nl wellicht benutten als alternatieve informatiebron. Of mensen ook na corona meer gezondheidsinformatie via internet blijven zoeken, zal moeten blijken. Dit blijven we de komende jaren volgen met de Transparantiemonitor. 

Patiënten voelen zich niet altijd betrokken bij de keuze voor een behandeling

Informatieverschaffing kan bijdragen aan het proces van ‘samen beslissen’, waarbij de zorgverlener en patiënt samen tot de best passende zorg komen. Dit geeft een patiënt meer eigen regie en is dan ook een belangrijk thema binnen de gezondheidszorg. In de praktijk zien we dit proces niet altijd terug; ongeveer een derde van de patiënten ervaart niet dat er gezamenlijk een keuze wordt gemaakt voor een behandeling. Daarnaast bespreken zorgverleners niet altijd alle behandelopties met de patiënt en vragen zij niet altijd welke  behandelingsmogelijkheid de voorkeur heeft bij de patiënt.  

Over het onderzoek

In september 2020 ontvingen 1500 leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel een vragenlijst over het gebruik van informatie over gezondheid. Van hen vulden 778 deze in (respons 52%). De vragenlijst was vergelijkbaar met die van het eerste en tweede jaar van de Transparantiemonitor (2018 en 2019).

De Transparantiemonitor

Het onderzoek naar de transparantie in de zorg maakt deel het project Transparantiemonitor 2018-2022 van het Nivel. Dit meerjarige project richt zich op de vraag hoe transparantie zich ontwikkelt in de zorg en wat dat oplevert. Dit deelrapport is onderdeel van het derde jaar van de Transparantiemonitor (2020-2021). Rechts op deze pagina ziet u welke andere onderzoeken zijn verschenen binnen de Transparantiemonitor 2020-2021. Bij Dossier Transparantiemonitor vindt u al ons onderzoek binnen deze monitor bij elkaar.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.