Publicatie

Publicatie datum

De Transparantiemonitor 2021/2022. Door patiënten ervaren mate van samen beslissen stabiel.

Zagt, A., Bos, N., Springvloet, L., Doorduijn, A., Friele, R., Jong, J. de, Boer, D. de. De Transparantiemonitor 2021/2022. Door patiënten ervaren mate van samen beslissen stabiel. Utrecht: Nivel, 2022. 11 p.
Download de PDF
Serie: De transparantiemonitor 2021/2022

Door patiënten ervaren mate van samen beslissen (2021):
- In totaal hebben 793 zorggebruikers (respons = 53%) de vragenlijst ingevuld.
- Van hen is 66% (n=516) voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst op (fysiek, online of telefonisch) spreekuur geweest bij een arts (zie Bijlage A, tabel 2). We spreken in deze factsheet dan ook over patiënten.
- In 2021 ervaart bijna de helft van de patiënten in sterke mate dat een arts hen informeert over verschillende behandelmogelijkheden met bijbehorende voor- en nadelen, en bijna twee op de vijf patiënten ervaart in sterke mate dat zij met een arts verschillende behandelmogelijkheden grondig heeft afgewogen.
- Sinds 2019 is de door patiënten ervaren mate van samen beslissen stabiel.
Gegevensverzameling