Publicatie

Publicatie datum

Dementiemonitor Mantelzorg 2020. Mantelzorgers over belasting, ondersteuning, zorg en de impact van mantelzorg op hun leven.

Heide, I. van der, Veer, A. de, Buuse, S. van den, Francke, A. Dementiemonitor Mantelzorg 2020. Mantelzorgers over belasting, ondersteuning, zorg en de impact van mantelzorg op hun leven. Utrecht: Nivel, 2020. 55 p.
Download de PDF
Mantelzorgers zijn onmisbaar voor mensen met dementie. Een groot deel van de mensen met dementie is volledig afhankelijk van hun zorg, steun en aandacht. De afgelopen maanden is door de coronacrisis extra aan het licht gekomen hoe zwaar de taak van de mantelzorger is. Met het wegvallen van dagbesteding en het afschalen van de professionele zorg nam de druk toe en waren veel mantelzorgers van mensen met dementie op zichzelf aangewezen.
Tegelijkertijd zien we het beroep op mantelzorgers in de toekomst alleen maar toenemen. Meer mensen krijgen dementie, naar verwachting een half miljoen in 2040 en mensen met dementie wonen steeds langer thuis.
Een zorgelijke situatie en des te belangrijker dat we onze mantelzorgers ondersteunen, helpen en hun stem laten horen. Om dit goed te kunnen doen, is Alzheimer Nederland nauw betrokken bij mantelzorgers. Onderdeel van deze contacten is een grootschalig landelijk onderzoek, waarmee we de behoeften van mantelzorgers in kaart brengen. Voor de zevende maal op rij heeft Alzheimer Nederland samen met het Nivel, een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksinstituut, onderzoek gedaan naar het welzijn van mantelzorgers van mensen met dementie. Hoe ervaren zij het zorgen voor hun naaste? Wat is de invloed van het mantelzorgen op hun sociale leven? Zijn zij vaker eenzaam? Hoe dementievriendelijk is hun omgeving volgens hen? Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor hun zorgbelasting? In dit rapport leest u de antwoorden op deze en andere vragen.