Project
Start
december 2019

Dementiemonitor Mantelzorg 2020

Dementie is een ziekte die ook voor mantelzorgers ingrijpend is. Sinds 2006 voert het Nivel, in samenwerking met Alzheimer Nederland, iedere 2 á 3 jaar vragenlijstonderzoek onder mantelzorgers uit: de zogenaamde Dementiemonitor Mantelzorg. Ook voor 2020 staat een peiling gepland.

Net als bij vorige peilingen besteden we weer aandacht aan de zorgbelasting van de mantelzorger. Dit blijft een belangrijk thema, omdat in beleid en in de praktijk een steeds groter beroep op mantelzorgers wordt gedaan.
Een ander thema dat nog steeds actueel en relevant is, heeft betrekking op behoeften aan en ervaringen met zorg en ondersteuning. Net als in de vorige peiling (2018) zal in de peiling in 2020 daarom aandacht worden besteed aan: behoeften en ervaringen van mantelzorgers met casemanagement; behoeften en ervaringen van mantelzorgers met informele zorg; ervaren noodzakelijke zorg of ondersteuning om mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen; welke zorg/ondersteuning mantelzorgers het meest belangrijk vinden voor een goede kwaliteit van intramurale ouderenzorg.
Verder zal de peiling in 2020, net als de voorgaande peiling, aandacht besteden aan begrip vanuit de omgeving voor dementie, ervaren invloed van dementie op de maatschappelijke participatie van mantelzorgers en op hun sociale contacten. Dit zijn onderwerpen die aansluiten bij het belang dat Alzheimer Nederland en andere beleids- en veldpartijen hechten aan het bevorderen van een ‘dementievriendelijke samenleving’.
Nieuw onderwerp in de huidige peiling is behoeften en ervaringen met ‘advance care planning’, mede in relatie tot zorg in de laatste levensfase. We willen inzicht geven in de mate waarin mantelzorgers en hun naasten met dementie zich voorbereid hebben op zorg in de laatste levensfase.

De peiling heeft een formele start vanaf februari 2020) en wordt eind 2020 afgerond.
Op landelijk niveau worden de resultaten gerapporteerd in een openbaar digitaal rapport, met informatie die door Alzheimer Nederland en andere partijen kan worden gebruikt voor landelijk beleid en belangenbehartiging. Op regionaal niveau worden resultaten beschreven in spiegelrapportages voor regionale dementienetwerken.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Alzheimer Nederland
In dit project werken we samen met
Alzheimer Nederland