Publicatie

Publicatie datum

Een deel van de mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking staat open voor milieuvriendelijke zorg.

Verhaar, A., Menting, J., Knottnerus, B. Een deel van de mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking staat open voor milieuvriendelijke zorg. Utrecht: Nivel, 2024. 6 p.
Download de PDF
Klimaatverandering heeft een negatieve impact op de gezondheid van mensen. De gezondheidszorg is er om mensen met een mindere gezondheid te helpen, maar tegelijkertijd draagt de gezondheidszorg bij aan de uitstoot van broeikasgassen. In deze factsheet is onderzocht of mensen met een chronische ziekte of een lichamelijke beperking bereid zijn om milieuvriendelijke zorg en medicatie te ontvangen, ondanks dat dit mogelijk minder effectief voor henzelf is. Uit dit onderzoek blijkt dat 42% van hen is bereid om zorg te ontvangen waarbij rekening wordt gehouden met het milieu, en ruim 1 op de 5 geeft zelfs de voorkeur aan medicatie die zeer milieuvriendelijk is.