Start
januari 2017

Opstellen jaarcijfers gezondheid en zorg ten behoeve van de Staat van Volksgezondheid en Zorg

Duur: jan 2017 - doorlopend

Achtergrond

Het Nivel beschikt over vele kerncijfers over gezondheid en zorg, die elk jaar opnieuw worden opgesteld. Sinds 2016 stellen we vele van deze kerncijfers ter beschikking voor plaatsing op de website de Staat van Volksgezondheid en Zorg (Staat VenZ) van het ministerie van VWS. Het ministerie heeft op deze manier een centrale plek ingericht voor het helder en eenduidig presenteren van ruim 200 soorten kerncijfers over volksgezondheid, zorg en maatschappelijke ondersteuning, die het van veel verschillende partijen verzamelt. De kerncijfers en bijbehorende trends ondersteunen het ministerie bij hun beleidsvoering.  

Doel

Jaarlijks diverse betrouwbare en eenduidige kerncijfers opstellen over zorg en gezondheid, die niet alleen op de Nivel-website worden gepubliceerd maar ook op de VWS-website Staat van Volksgezondheid en Zorg (Staat VenZ).

Samenwerking: Consortium Staat van VenZ

Een consortium van kennisinstituten, die cijfers leveren op het terrein van volksgezondheid, zorg en maatschappelijke ondersteuning, werkt binnen de Staat VenZ samen om tot overeenstemming te komen over definities en bronnen voor de kerncijfers.

Het consortium bestaat uit:

  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • Het Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
  • Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
  • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
  • Trimbos-instituut
  • Zorginstituut Nederland (ZN)

Resultaat

Alle Nivel-kerncijfers zijn te vinden op de Nivel-site, bij Publicaties en bij de pagina Nivel-kerncijfers ‘Tevredenheid van burgers over zorg’, en worden gepubliceerd op de VWS-website Staat van Volksgezondheid en Zorg, tezamen met de kerncijfers van vele andere partijen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
Het Consortium Staat van VenZ bestaat uit: RIVM; Nivel, Trimbos-instituut, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nederlandse Zorgautoriteit,Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Zorginstituut Nederland (ZN)