Publicatie

Publicatie datum

Ervaringen van huisartsenpraktijken met online inzage: vergelijking van resultaten uit 2020, 2021 en 2022.

Geit, E. de, Keuper, J., Batenburg, R., Verheij, R. Ervaringen van huisartsenpraktijken met online inzage: vergelijking van resultaten uit 2020, 2021 en 2022. Utrecht: Nivel, 2022. 7 p.
Download de PDF
Serie: Online inzage in het medisch dossier van de huisartsenpraktijk

In 2022 heeft het Nivel voor de derde keer op rij huisartsenpraktijken gevraagd naar de ervaringen met online inzage in het medisch dossier door patiënten. Sinds juli 2020 zijn huisartsenpraktijken wettelijk verplicht om patiënten dit op hun verzoek elektronisch aan te bieden. Het gaat daarbij om inzage in een samenvatting van persoonlijke medische gegevens, zoals lab-uitslagen, diagnoses, allergieën en medicatie. Nu er resultaten beschikbaar zijn over meerdere jaren kan worden gekeken naar ontwikkelingen over de tijd.

Hoofdbevindingen
- In 2022 gaf 98% van de respondenten (voornamelijk praktijkhouders en praktijkmanagers) aan dat hun praktijken online inzage in het medisch dossier aanbieden.
- De algemene ervaring van respondenten met online inzage is redelijk gelijk gebleven over de jaren heen; het grootste deel is overwegend positief of neutraal.
- De veranderingen in de tijdsbelasting van praktijkmanagers, doktersassistenten en huisartsen door online inzage zijn ongeveer gelijk gebleven over de jaren heen.
- Praktijken krijgen naar aanleiding van online inzage extra vragen over de werking van online inzage, diagnostiek, episodelijsten en medicatielijsten.
- Respondenten geven steeds vaker aan dat patiëntendossiers door online inzage vollediger, actueler en begrijpelijker zijn geworden.
- Ook geven zij aan dat het aantal e-consulten sterk is toegenomen door online inzage.