Publicatie

Publicatie datum

Feitenblad. Hoe kijken burgers in Nederland aan tegen het coronavirus en COVID-19? Meetmoment 2 (16/3 – 22/3 2020).

Meijer, M., Vries, M. de, Brabers, A., Claassen, L., Jong, J. de, Timen, A. Feitenblad. Hoe kijken burgers in Nederland aan tegen het coronavirus en COVID-19? Meetmoment 2 (16/3 – 22/3 2020). Utrecht/Bilthoven: Nivel/RIVM, 2020. 5 p.
Download de PDF
Monitor Beleving coronatijd feb-okt 2020
Op verzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitorde het Nivel met behulp van een online vragenlijst onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg hoe Nederlanders denken over het coronavirus en COVID-19, de informatievoorziening over het virus en de reactie op het virus in Nederland. De vragenlijsten werd op verschillende momenten verstuurd in de periode 24 februari – 17 mei 2020.

Alle feitenbladen binnen de Monitor Beleving coronatijd feb-okt 2020 vindt u bij: Corona centraal - Feb-okt 2020: Monitor Beleving coronatijd (https://www.nivel.nl/nl/beleving-coronacrisis-en-reacties-op-maatregelen).

Kernvragen meetmoment 2 (16 mrt - 22 mrt 2020):
Dit feitenblad laat de resultaten van meetmoment 1 (24 feb - 1 mrt 2020) zien, waarin het volgende werd gemeten:
1. In hoeverre hebben mensen gehoord van het coronavirus?
2. Hoe denken mensen over de berichtgeving over het virus?
3. In hoeverre er behoefte is aan meer informatie over het virus? En waarover?
4. Hoe denken mensen over de maatregelen die Nederland neemt om verspreiding van het virus tegen te gaan?
5. Hoe schatten mensen de kans in dat zij zelf besmet zullen raken?
6. Hoe erg zouden mensen het vinden om besmet te raken?
7. In hoeverre hebben mensen maatregelen genomen om zichzelf of familieleden te beschermen tegen het virus? En welke?
8. In hoeverre mensen zich zorgen maken over het virus? En waarover?
Gegevensverzameling