Publicatie

Publicatie datum

Feitenblad. Hoe kijken burgers in Nederland aan tegen het coronavirus en COVID-19? Meetmoment 4 (13/4 – 19/4 2020).

Meijer, M., Vries, M. de, Brabers, A., Claassen, L., Jong, J. de, Timen, A. Feitenblad. Hoe kijken burgers in Nederland aan tegen het coronavirus en COVID-19? Meetmoment 4 (13/4 – 19/4 2020). Utrecht/Bilthoven: Nivel/RIVM, 2020. 6 p.
Download de PDF
Het RIVM en het Nivel onderzoeken sinds 24 februari 2020 samen hoe mensen in Nederland de coronacrisis beleven. Daarbij kijken zij onder andere naar waar mensen meer informatie over willen. Ook onderzoeken ze hoe bezorgd mensen zijn over het nieuwe coronavirus en hoe zij denken over de maatregelen van de Rijksoverheid.

Kernvragen meetmoment 4 (13 apr - 19 apr 2020):
1. In hoeverre hebben mensen gehoord van het coronavirus?
2. Hoe denken mensen over de berichtgeving over het virus?
3. In hoeverre er behoefte is aan meer informatie over het virus? En waarover?
4. Hoe denken mensen over de maatregelen die Nederland neemt om verspreiding van het virus tegen te gaan?
5. Hoe schatten mensen de kans in dat zij zelf besmet zullen raken?
6. Hoe erg zouden mensen het vinden om besmet te raken?
7. In hoeverre hebben mensen maatregelen genomen om zichzelf of familieleden te beschermen tegen het virus? En welke?
8. In hoeverre mensen zich zorgen maken over het virus? En waarover?

Kernbevindingen meetmoment 4 (13 apr - 19 april 2020):
In de loop van de coronacrisis zijn mensen in Nederland zich meer zorgen gaan maken over hun eigen gezondheid en de gezondheid van hun familie. Ook de informatiebehoefte van mensen veranderde in de loop van afgelopen maanden. Het vertrouwen in de informatie van het RIVM en de maatregelen van de Rijksoverheid is groot (80-85%).
Gegevensverzameling