Publicatie

Publicatie datum

Feitenblad. Hoe kijken burgers in Nederland aan tegen het coronavirus en COVID-19? Meetmoment 6 (11/5 – 17/5 2020)

Meijer, M., Vries, M. de, Brabers, A., Claassen, L., Jong, J. de, Timen, A. Feitenblad. Hoe kijken burgers in Nederland aan tegen het coronavirus en COVID-19? Meetmoment 6 (11/5 – 17/5 2020) Utrecht: Nivel, 2020.
Download de PDF
Op verzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitorde het Nivel met
behulp van een online vragenlijst onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg hoe Nederlanders denken over het coronavirus en COVID-19, de informatievoorziening over het virus en de reactie op het virus in Nederland. Deze vragenlijst werd op 6 momenten verstuurd in de periode 24 februari – 17 mei 2020. De verzending vond op maandag of dinsdag plaats, in week 9, 12, 14, 16, 18 en 20. In dit feitenblad worden de resultaten gerapporteerd.
Gegevensverzameling