Publicatie

Publicatie datum

Feitenblad. Hoe kijken burgers in Nederland aan tegen het coronavirus en COVID-19? Meetmoment 1 (24/2 – 1/3 2020).

Meijer, M., Vries, M. de, Brabers, A., Claassen, L., Jong, J. de, Timen, A. Feitenblad. Hoe kijken burgers in Nederland aan tegen het coronavirus en COVID-19? Meetmoment 1 (24/2 – 1/3 2020). Utrecht: Nivel, 2020.
Download de PDF
Dit feitenblad rapporteert 1) in hoeverre mensen hebben gehoord van het coronavirus, 2) hoe mensen denken over de berichtgeving over het virus, 3) in hoeverre er behoefte is aan meer informatie over het virus en zo ja waarover, 4) hoe mensen denken over de maatregelen die Nederland neemt om verspreiding van het virus tegen te gaan, 5) hoe mensen de kans inschatten dat zij zelf besmet zullen raken, 6) hoe erg mensen het zouden vinden om besmet te raken, 7) in hoeverre mensen maatregelen hebben genomen om zichzelf of familieleden te beschermen tegen het virus en zo ja, welke en 8) in hoeverre mensen zich zorgen maken over het virus en zo ja, waarover.
Gegevensverzameling