Publicatie

Publicatie datum

Feitenblad. Hoe lang accepteren burgers diverse maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken? Meetmoment 5 (15/10 – 22/10 2020).

Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Feitenblad. Hoe lang accepteren burgers diverse maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken? Meetmoment 5 (15/10 – 22/10 2020). Utrecht: Nivel, 2020. 2 p.
Download de PDF
Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) monitorde het Nivel van eind maart tot half mei 2020 met behulp van een online vragenlijst onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg hoe lang burgers vinden dat verschillende maatregelen in de aanpak van het coronavirus mogen duren. Het betroffen zowel maatregelen die reeds genomen waren, als maatregelen die nog niet genomen waren. Vanwege een toename van het aantal besmettingen en een aanscherping van de coronamaatregelen zijn een aantal van deze maatregelen in oktober 2020 opnieuw voorgelegd aan leden van het Consumentenpanel. In dit feitenblad worden de resultaten gerapporteerd.