Nivel: Acceptatie van corona-hygiënemaatregelen groot
Nieuws
03-11-2020

Acceptatie van corona-hygiënemaatregelen groot

De hygiënemaatregelen die in verband met de uitbraak van het coronavirus zijn getroffen – denk aan goed handenwassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en geen handen schudden – worden het meest geaccepteerd door burgers in Nederland. De minste steun is er voor een verbod op bezoek in verpleeghuizen, het sluiten van de scholen en het instellen van speciale winkeltijden voor ouderen. Dit blijkt uit een online vragenlijstonderzoek dat half oktober is afgenomen onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Fragment uit de feitenblad Hoe lang accepteren burgers diverse maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken? Meetmoment 5 (15/10 – 22/10 2020).

Hoe lang accepteren burgers diverse maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken?

Over het onderzoek
Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) monitorde het Nivel van eind maart tot half mei 2020 met behulp van een online vragenlijst onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg hoe lang burgers vinden dat verschillende maatregelen in de aanpak van het coronavirus mogen duren. Het betroffen zowel maatregelen die reeds genomen waren, als maatregelen die nog niet genomen waren. Vanwege een toename van het aantal besmettingen en een aanscherping van de coronamaatregelen zijn een aantal van deze maatregelen in oktober 2020 opnieuw voorgelegd aan leden van het Consumentenpanel. De respons bij de metingen varieerde van 75-84%.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

E-mailadres
U kunt zich op elk moment afmelden, via de link in de voettekst van onze e-mails. Meer over ons privacybeleid vindt u bij Privacyverklaring Nivel. Als marketingplatform gebruiken wij MailChimp. Wanneer u zich via 'Aanmelden' abonneert op onze nieuwsuitingen, erkent u dat uw informatie wordt overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Meer hierover vindt u bij Mailchimp's legal policies.