Afgesloten
2020

Monitor Acceptatie coronamaatregelen apr-nov 2020

Duur project: apr - nov 2020

Achtergrond
Op verzoek van het ministerie VWS monitort het Nivel met behulp van een online vragenlijst onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg hoe lang burgers vinden dat verschillende maatregelen in de aanpak van het coronavirus mogen duren. Het betreffen zowel maatregelen die reeds genomen zijn, als maatregelen die nog niet genomen zijn.

Methode
Deze vragenlijst wordt op vier momenten verstuurd in de periode 30 maart - 17 mei 2020. De verzending vindt elke twee weken op maandag of dinsdag plaats, in week 14, 16, 18 en 20.

Resultaat
Reeks factsheets over de mate waarin burgers de getroffen maatregelen in verband met het coronavirus accepteren.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw