Publicatie

Publicatie datum

Feitenblad. Patiënten wederom positief over de bejegening door hun huisarts.

Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Feitenblad. Patiënten wederom positief over de bejegening door hun huisarts. Utrecht: Nivel, 2019.
Download de PDF
In dit feitenblad staat beschreven hoe patiënten de bejegening door hun huisarts ervaren. Er worden vier onderdelen belicht: de tijd die de huisarts neemt, de gelegenheid om vragen te stellen, het op een begrijpelijke manier uitleggen van zaken en de mate waarin de huisarts de patiënt betrekt bij beslissingen over de behandeling. De data zijn afkomstig van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. (aut. ref.)
Gegevensverzameling