Publicatie

Publicatie datum

Feitenblad. Patiënten wederom positief over de bejegening door hun huisarts. Bejegening huisarts 2016-2018

Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Feitenblad. Patiënten wederom positief over de bejegening door hun huisarts. Bejegening huisarts 2016-2018 Utrecht: Nivel, 2019.
Download de PDF
Serie: Jaarlijkse peilingen 'burgers over zorg' - Bejegening door de huisarts

In dit feitenblad staat beschreven hoe patiënten de bejegening door hun huisarts ervaren. Een goede bejegening door de huisarts maakt deel uit van patiëntgerichte zorg en is daarmee een indicator voor de kwaliteit van zorg. Kwaliteit is, naast betaalbaarheid en toegankelijkheid, een belangrijke pijler van de Nederlandse zorg.

Er worden vier onderdelen belicht:
- de tijd die de huisarts neemt
- de gelegenheid om vragen te stellen
- het op een begrijpelijke manier uitleggen van zaken
- de mate waarin de huisarts de patiënt betrekt bij beslissingen over de behandeling.

De data zijn afkomstig van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel.
Gegevensverzameling