Publicatie

Publicatie datum

Feitenblad. Samen met de arts beslissen over een behandeling.

Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Feitenblad. Samen met de arts beslissen over een behandeling. Utrecht: Nivel, 2019.
Download de PDF
Dit feitenblad beschrijft hoe patiënten de gezamenlijke besluitvorming over een behandeling ervaren bij hun huisarts of medisch specialist. Gezamenlijke besluitvorming omvat verschillende aspecten: betrokkenheid van arts en patiënt, informatie delen met patiënt en vice versa, het bespreken van de voorkeuren van een arts en de patiënt, en het instemmen van arts en patiënt met een uiteindelijke beslissing1. De data zijn afkomstig van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. (aut. ref.)
Gegevensverzameling