Publicatie

Publicatie datum

Gevolgen van de coronapandemie voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking: eindrapportage Zorgen en zwaaien periode 2020-2022.

Boeije, H., Leemrijse, C., Zonneveld, E., Schelven, F. van. Gevolgen van de coronapandemie voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking: eindrapportage Zorgen en zwaaien periode 2020-2022. Utrecht: Nivel, 2022. 73 p.
Download de PDF
Dit is het eindrapport van de studie onder naasten van mensen met een verstandelijke beperking gedurende vrijwel de hele periode van de coronapandemie. Vanaf de eerste fase waarin voorzieningen wegvielen vanwege de lockdown tot de vierde coronagolf aan het eind van 2021.
In het rapport worden de resultaten gepresenteerd van de derde en laatste meting in oktober-november 2021 en wordt vooral gekeken naar de veranderingen die zijn opgetreden sinds de start van de coronacrisis. Deze mogelijk blijvende gevolgen zijn belangrijk voor beleidsmatige keuzen in de zorg die kunnen bijdragen aan herstel van naasten en hun familieleden de komende periode.