Publicatie

Publicatie datum

Gezondheidsonderzoek bij rampen: een inventarisatieronde onder GOR-procesleiders.

Bosmans, M., Zwart, F. de, Dückers, M. Gezondheidsonderzoek bij rampen: een inventarisatieronde onder GOR-procesleiders. Utrecht: Nivel, 2022. 5 p.
Download de PDF
Deze inventarisatieronde gericht op de aanpak van gezondheidsonderzoek bij rampen (GOR) tijdens de coronapandemie levert een aantal belangrijke lessen op voor het verder ontwikkelen van GOR in Nederland.

Twee belangrijke conclusies
1. Er blijkt veel onduidelijkheid te bestaan omtrent de rol van GOR bij langslepende crises en bij een pandemie. Er is behoefte aan een duidelijke omschrijving van deze rol, en van de taken van de GOR-procesleider bij een dergelijke crisis.
2. Een belangrijke les die voorkomt uit het onderzoek is dat bij een dergelijke crisis een goede verhouding moet worden gezocht tussen de nationale en regionale aanpak. Enerzijds is een lokale aanpak nodig om te kunnen duiden en aan te sluiten op lokale informatiebehoeften. Anderzijds is een zekere mate van afstemming en uniformiteit landelijk belangrijk voor vergelijkbaarheid van resultaten, maar ook om te voorkomen dat in iedere regio het wiel wordt uitgevonden door zelf vragenlijsten en websites te ontwikkelen.