Publicatie

Publicatie datum

Gezondheidsproblemen in gebieden met hoge plaagdruk van de eikenprocessierups: de grote overlast in 2019.

Baliatsas, C., Hooiveld, M., Kenens, R., Jans, H., Kuppen, H., Hendriksen, J., Dückers, M. Gezondheidsproblemen in gebieden met hoge plaagdruk van de eikenprocessierups: de grote overlast in 2019. Utrecht: Nivel, 2022. 18 p.
Download de PDF
De brandharen van eikenprocessierupsen zorgden in 2019 voor veel gezondheidsproblemen die gerelateerd zijn met de ervaren overlast van de eikenprocessierups. Voor dit onderzoek zijn er gegevens van huisartsen die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gecombineerd met aantastingsgegevens van besmette bomen met de eikenprocessierups van Terra Nostra. Hieruit blijkt dat vooral de klachten van jeuk, rode huid en galbulten veel meer voorkwamen in landelijke gebieden waar de plaagdruk door de eikenprocessierups hoog was.