Publicatie

Publicatie datum

Health checks en de gevolgen voor zorggebruik in 2021.

Bos, I., Jong, J. de, Verheij, R. Health checks en de gevolgen voor zorggebruik in 2021. Utrecht: Nivel, 2022. 50 p.
Download de PDF
In dit rapport worden de resultaten weergegeven van een onderzoek over health checks en de gevolgen op zorggebruik. Er lijkt een toename in het aanbod in zogenaamde health checks, tests waarmee burgers op eigen initiatief hun gezondheid kunnen (laten) checken zonder daarbij de reguliere gezondheidszorg te betrekken. Het is op dit moment onduidelijk of het toenemende aanbod ook leidt tot een toename in het gebruik van health checks en wat dit voor gevolgen heeft voor het reguliere zorggebruik.

Dit onderzoek had als doel om in kaart te brengen hoe het anno 2021 gesteld is met het gebruik van health checks en wat beweegredenen zijn om een health check te (laten) doen. Daarnaast is onderzocht wat voor gevolgen dit heeft voor regulier zorggebruik, door in kaart te brengen hoe vaak huisartsen patiënten zien naar aanleiding van een health check en wat hun mogelijke vervolgacties zijn.