Publicatie

Publicatie datum

Het gebruik van Thuisarts.nl tijdens de COVID-19 pandemie.

Rijpkema, C., Ramerman, L., Zuure, F., Drenthen, T., Hoogenhoff, B. van den, Peters, L., Homburg, M., Schouwenaars, N., Berger, M., Muris, J., Olde Hartman, T., Verheij, R. Het gebruik van Thuisarts.nl tijdens de COVID-19 pandemie. Utrecht: Nivel, 2022.
Download de PDF
- Ook tijdens de COVID-19 pandemie is het gebruik van online gezondheidsinformatie via Thuisarts.nl verder toegenomen.
- Er werd vooral gezocht naar klachten waarvan bezoekers de aandoening wilden weten en wat zij hier zelf aan konden doen.
- Bepaalde trends zijn waargenomen in het gebruik van Thuisarts.nl tijdens de COVID-19 pandemie:
* een toename van bezoeken voor informatie gerelateerd aan COVID-19 (voorjaar en najaar 2020);
* een toename van bezoeken aan pijn op de borst en schouderklachten, terwijl infectieziekten zoals gordelroos, krentenbaard en waterpokken minder vaak werden bezocht (2020 en 2021);
* een toename van onderwerpen gerelateerd aan psychische klachten (najaar 2021).
- Het merendeel van de bezoekers is tevreden met de informatie op Thuisarts.nl.