Project
Start
september 2020

Veranderingen in organisatie en zorggebruik in de huisartsenzorg: lessen van de coronapandemie (COVID-GP)

Duur: sept 2020 - feb 2023

Achtergrond
Sinds de start van de coronapandemie is veel veranderd in de organisatie van de zorg, zo ook in de huisartsenzorg via de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost (HAP). In sommige regio’s werd tijdens de eerste golf een flinke daling van het aantal zorgvragen gezien, waarbij in andere regio’s huisartsen moesten omgaan met een grote toestroom van patiënten met COVID-19 klachten. In alle regio’s had dit aanzienlijke consequenties voor de organisatie van de eerstelijns huisartsenzorg.

Impact COVID-19 op huisartsenzorg
Vanwege de sleutelrol van huisartsen in het zorgsysteem is het belangrijk om te onderzoeken wat de impact van de COVID-19-pandemie is op de huisartsenzorg. Hierbij is grotendeels onbekend wat de COVID-19-maatregelen voor effect hadden op het gebruik van zorg bij de huisartsen en de organisatie van de zorg in huisartspraktijken en huisartsenposten. Daarnaast is het onbekend in hoeverre patiënten online bronnen, zoals Thuisarts.nl, hebben gebruikt om informatie te verkrijgen over hun gezondheidsproblemen (inclusief COVID-19).

Doel
Door inzicht te bieden in de impact van de veranderingen in de huisartsenzorg op het zorggebruik - zowel tijdens als na de coronapandemie – willen we in de toekomst bijdragen aan veerkracht en duurzaamheid in de organisatie van de gezondheidszorg.

Methode
We gaan routine zorgdata uit de elektronische patiëntendossiers van de huisartspraktijken en de HAP analyseren. Deze relateren we aan organisatorische veranderingen en aan ervaringen van patiënten en zorgprofessionals verkregen uit interviews, vragenlijsten en gegevens over het gebruik van Thuisarts.nl, met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen in onze samenleving.

Verwachte resultaten
Inzicht in de impact van veranderingen in de organisatie en het zorggebruik in de huisartsenzorg tijdens, maar ook na de coronapandemie. De lessen die we hieruit leren kunnen in de toekomst bijdragen aan de organisatie en het behouden van een goede kwaliteit van de huisartsenzorg. De resultaten van het project publiceren we zowel tussentijds als aan het eind van het project.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
UMC Goningen; Radboud UMC, Universiteit Maastricht (CAPHRI), Zorgbelang Groningen, Stichting Sterk uit Armoede, InEen (vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg), Thuisarts.nl