Afgesloten
2023

Veranderingen in organisatie en zorggebruik in de huisartsenzorg: lessen van de coronapandemie (COVID-GP)

Duur: sept 2020 - feb 2023

Achtergrond

Sinds de start van de coronapandemie is veel veranderd in de organisatie van zorg, zo ook in de huisartsgeneeskundige zorg. Het Nivel onderzoekt de eerstelijnszorg via de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost (HAP) de veranderingen in het zorggebruik en in de organisatie van zorg. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar zwakkere groepen in de samenleving, zoals ouderen, jonge kinderen, zwangere vrouwen, mensen met psychische problematiek en mensen met chronische aandoeningen.

Veranderingen in zorg huisartsenpraktijken en huisartsenposten sinds corona per regio verschillend

In sommige regio’s werd tijdens de eerste golf een flinke daling van het aantal zorgvragen gezien, waarbij in andere regio’s huisartsen moesten omgaan met een grote toestroom van patiënten met COVID-19-klachten. In alle regio’s had dit aanzienlijke consequenties voor de organisatie van de eerstelijns huisartsenzorg.

DokterskoffertjeImpact COVID-19 op huisartsenzorg

Vanwege de sleutelrol van huisartsen in het zorgsysteem is het belangrijk om te onderzoeken wat de impact van de COVID-19-pandemie is op de huisartsenzorg. Hierbij is grotendeels onbekend wat de COVID-19-maatregelen voor effect hadden op het gebruik van zorg bij de huisartsen en de organisatie van de zorg in huisartsenpraktijken en huisartsenposten. Daarnaast is het onbekend in hoeverre patiënten online bronnen, zoals Thuisarts.nl, hebben gebruikt om informatie te verkrijgen over hun gezondheidsproblemen (inclusief COVID-19).

Doel Doel

Door inzicht te bieden in de impact van de veranderingen in de huisartsenzorg op het zorggebruik – zowel tijdens als na de coronapandemie – willen we in de toekomst bijdragen aan veerkracht en duurzaamheid in de organisatie van de gezondheidszorg.

OrganisatieProject design

Elk kwartaal publiceren we binnen dit project een rapportage over zorggebruik in de huisartsenzorg door een bepaalde groep patiënten. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar zwakker groepen in de samenleving, zoals ouderen, aan jonge kinderen, aan zwangere vrouwen, mensen met psychische problematiek en mensen met chronische aandoeningen.

Producten en dienstenMethode

We analyseren routinematig vastgelegde zorgdata uit de elektronische patiëntendossiers van de huisartspraktijken en de huisartsenposten (HAP's). Deze relateren we aan organisatorische veranderingen en aan ervaringen van patiënten en zorgprofessionals verkregen uit interviews, vragenlijsten en gegevens over het gebruik van Thuisarts.nl, met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen in onze samenleving.

ResultatenResultaten

We bieden inzicht in de impact van veranderingen in de organisatie en het zorggebruik in de huisartsenzorg tijdens en na de coronapandemie. De lessen die we hieruit leren, kunnen in de toekomst bijdragen aan de organisatie en het behouden van een goede kwaliteit van de huisartsenzorg.
De resultaten van het project publiceren we zowel tussentijds als aan het eind van het project en staan rechts op deze pagina, samen met andere relevante informatie.

TeamProjectpartners en subsidieverstrekker

In september 2020 is het Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde, waar het Nivel deel van uitmaakt, van start gegaan met het door ZonMw gehonoreerde tweejarige project Changes in the use and organization of care in general practices and out-of-hours services: lessons learned from the COVID-19 pandemic.
In het project werken we samen met de volgende partners in het Consortium: UMCG, Radboud UMC, UM (CAPHRI). Onderzoekspartners buiten het Consortium zijn: Zorgbelang Groningen, Stichting Sterk uit Armoede, InEen, Thuisarts.nl.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
UMC Goningen; Radboud UMC, Universiteit Maastricht (CAPHRI), Zorgbelang Groningen, Stichting Sterk uit Armoede, InEen (vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg), Thuisarts.nl