Publicatie

Publicatie datum

Het gebruik van Thuisarts.nl tijdens de COVID-19 pandemie. COVID-GP Factsheet 4: online gebruik van gezondheidsinformatie.

Rijpkema, C., Ramerman, L., Zuure, F., Drenthen, T., Hoogenhoff, B. van den, Peters, L., Homburg, M., Schouwenaars, N., Berger, M., Muris, J., olde Hartman, T., Verheij, R. Het gebruik van Thuisarts.nl tijdens de COVID-19 pandemie. COVID-GP Factsheet 4: online gebruik van gezondheidsinformatie. Utrecht: Nivel, 2022. 10 p.
Download de PDF
- Ook tijdens de COVID-19 pandemie is het gebruik van online gezondheidsinformatie via Thuisarts.nl verder toegenomen.
- Er werd vooral gezocht naar klachten waarvan bezoekers de aandoening wilden weten en wat zij hier zelf aan konden doen.
- Bepaalde trends zijn waargenomen in het gebruik van Thuisarts.nl tijdens de COVID-19 pandemie:
* een toename van bezoeken voor informatie gerelateerd aan COVID-19 (voorjaar en najaar 2020);
* een toename van bezoeken aan pijn op de borst en schouderklachten, terwijl infectieziekten zoals gordelroos, krentenbaard en waterpokken minder vaak werden bezocht (2020 en 2021);
* een toename van onderwerpen gerelateerd aan psychische klachten (najaar 2021).
- Het merendeel van de bezoekers is tevreden met de informatie op Thuisarts.nl.