Publicatie

Publicatie datum

Het ‘stuwmeer’ of ‘reservoir’ van belangstellenden voor de opleiding tot GZ-psycholoog: deelrapport 1 voor het programma APV.

Flinterman, L., Vis, E., Batenburg, R. Het ‘stuwmeer’ of ‘reservoir’ van belangstellenden voor de opleiding tot GZ-psycholoog: deelrapport 1 voor het programma APV. Utrecht: Nivel, 2021. 50 p.
Download de PDF
Dit deelrapport beschrijft de uitkomsten van een onderzoek naar de afgestudeerde masters van de opleidingen psychologie-, (ortho)pedagogiek- en gezondheidswetenschappen in Nederland die belangstelling hebben om de opleiding tot GZ-psycholoog te volgen. Er zijn elk jaar meer afgestudeerden die ambiëren de opleiding tot GZ-psycholoog te volgen dan er GZ-opleidingsplaatsen beschikbaar zijn. Dit verschil tussen vraag en aanbod in opleidingsplaatsen is in de afgelopen jaren gecumuleerd tot een ‘stuwmeer’ of ‘reservoir’. De vraag die nu voorligt, is hoe het ‘stuwmeer’ of ‘reservoir’ van afgestudeerde masters zich heeft ontwikkeld, uit welke groepen afstudeerrichtingen het bestaat, en wat de wensen en drijfveren van deze personen zijn ten aanzien van het volgen van de GZ-opleiding en het toetreden tot het beroep van GZ-psycholoog.