Publicatie

Publicatie datum

Het ‘stuwmeer’ voor de GZ-opleiding: een analyse op basis van gegevens uit de vLOGO-registratie.

Flinterman, L., Batenburg, R., Vis, E. Het ‘stuwmeer’ voor de GZ-opleiding: een analyse op basis van gegevens uit de vLOGO-registratie. Utrecht: Nivel, 2021. 13 p.
Download de PDF
Serie: De opleiding tot GZ-psycholoog

Het aantal afgestudeerden master-psychologen, -orthopedagogen en –gezondheidswetenschappers dat interesse heeft in de tweejarige postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) te volgen, is al jaren groter dan het aantal beschikbare opleidingsplaatsen. Dit wordt ook wel een ‘reservoir’ of ‘stuwmeer’ genoemd en heeft de aandacht van veel organisaties omdat er tekorten bestaan aan GZ-psychologen.

In opdracht van de Opleidingsraad van de Federatie voor Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) voerde het Nivel een aantal onderzoeken uit voor dit APV-programma. Het in kaart brengen van het stuwmeer is één van die onderzoeken, waarover in deze eerste factsheet wordt gerapporteerd.