Nivel: Het ‘stuwmeer’ voor de opleiding GZ-psycholoog in beeld
Nieuws
27-07-2021

Het ‘stuwmeer’ voor de opleiding GZ-psycholoog in beeld

Het aantal afgestudeerden dat interesse heeft in de postmasteropleiding tot GZ-psycholoog, is al jaren hoger dan het aantal beschikbare opleidingsplaatsen. Hierdoor ontstaat een zogenaamd ‘stuwmeer’ van mensen die de opleiding tot GZ-psycholoog willen volgen. Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat dit stuwmeer vooral bestaat uit psychologen met de afstudeerrichting klinische (neuro)psychologie, met een gemiddelde leeftijd van 33 jaar.

Dit onderzoek voerde het Nivel uit in opdracht van het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV). Naast deze verkenning van het ‘stuwmeer’ voeren we komende tijd meerdere onderzoeken uit die inzicht geven in de opleiding tot GZ-psycholoog. Deze inzichten helpen het programma APV om de nieuwe psychologische vervolgopleidingen beter te laten aansluiten bij de behoefte aan GZ-psychologen.

Fragment uit factsheet ‘Het stuwmeer voor de GZ-opleiding: een analyse van gegevens uit de vLOGO-registratie’. Samenstelling van de groep personen anno februari 2021 waaraan een LOGO-verklaring tussen 2015 en 2021 is afgegeven (en nog niet in de GZ-opleiding zijn ingestroomd), naar toekenningsjaar en vooropleiding.

Nivel: Samenstelling van het stuwmeer GZ-opleiding naar vooropleiding

Het onderzoek

Voor het onderzoek zijn geanonimiseerde gegevens van vLOGO verkregen in de vorm van een ‘momentopname-bestand’, en representeert de stand van het register per februari 2021. Het gaat om 6.474 personen die in de periode 2015-2021 een LOGO-verklaring (die nodig is voor het starten van de opleiding tot GZ-psycholoog) hebben gekregen en een groep van 283 personen van wie de aanvraag lopend is. Personen die met een LOGO-verklaring de afgelopen jaren zijn ingestroomd in de GZ-opleiding worden door vLOGO uit de registratie verwijderd (afgezien van een kleine groep die op het moment van analyse nog niet was geactualiseerd). Dit project wordt gesubsidieerd door de FGzPt – programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV).

Het Nivel onderzoekt de opleiding tot GZ-psycholoog voor het programma APV gedurende heel 2021. Via verschillende deelonderzoeken geven we inzicht in de aanwas, de doorstroom en uitstroom van de opleiding tot GZ-psycholoog. In het Dossier Opleiding tot GZ-psycholoog is meer informatie te vinden over de achtergrond van het project. Het dossier wordt voortdurend geactualiseerd met nieuwe onderzoeksresultaten.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.