Publicatie

Publicatie datum

Hoe de COVID-19 pandemie het zorggebruik voor astma en COPD via de huisarts veranderde.

Ramerman, L., Rijpkema, C., Homburg, M., Muris, J., olde Hartman, T., Verheij, R., Berger, M., Peters, L. Hoe de COVID-19 pandemie het zorggebruik voor astma en COPD via de huisarts veranderde. COPD & Astma bulletin huisartsgeneeskunde: 2022(2), p. 2-3.
Download de PDF
Huisartsen en praktijkondersteuners spelen een belangrijke rol in de zorg voor patiënten met astma of COPD bij het verminderen van klachten en het vertragen van het ziektebeloop. Bij (ernstige) klachten buiten kantooruren bezoeken patiënten de huisartsenpost. Tijdens de COVID-19 pandemie werd geadviseerd om zorg voor astma en COPD waar mogelijk uit te stellen.Tegelijkertijd waren deze patiënten extra kwetsbaar voor een ernstiger ziekteverloop na besmetting met COVID-19. Beide kunnen een grote impact hebben op het zorggebruik van patiënten met astma of COPD. Daarom is het zorggebruik voor astma of COPD onderzocht tijdens het eerste jaar van de COVID-19 pandemie. In het ZonMw project “COVID-GP” onderzochten we veranderingen in het zorggebruik in het algemeen en de organisatie van zorg in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost tijdens de COVID-19 pandemie.
Daarbij hebben we ook gekeken naar wat dat betekende voor astma of COPD patiënten. Het onderzoek werd uitgevoerd met routine zorgregistratiedata afkomstig uit elektronische patiëntendossiers van huisartsenpraktijken en huisartsenposten.