Publicatie

Publicatie datum

Implementatiehandreiking Advance Care Planning. Aanbevelingen voor toepassing, implementatie en borging.

Francke, A., Meurs, M., Plas, A. van der, Voss, A. Implementatiehandreiking Advance Care Planning. Aanbevelingen voor toepassing, implementatie en borging. Utrecht: Nivel, 2020.
Download de PDF
Deze handreiking is gebaseerd op een inventarisatiestudie over ACP (zie Francke e.a., 2020, te raadplegen op https://www.nivel.nl/pdf/rapport-inventarisatiestudie-ACP.pdf) en op het landelijke Kwaliteitskader Palliatieve Zorg (2017).