Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Kwaliteitsindicatoren en zorggerelateerde schade aan het levenseinde: een retrospectief dossieronderzoek bij patiënten overleden in Nederlandse ziekenhuizen.

Schoten, S. van, Schouten, B., Jong, L. de, Bijnsdorp, F., Francke, A., Reyners, A., Wagner, C. Infographic. Kwaliteitsindicatoren en zorggerelateerde schade aan het levenseinde: een retrospectief dossieronderzoek bij patiënten overleden in Nederlandse ziekenhuizen. Utrecht: Nivel, 2023. 53 p.
Download de PDF
Voor het verbeteren van kwaliteit van zorg aan het levenseinde zijn door veldpartijen kwaliteitsindicatoren opgesteld . Deze hebben onder andere betrekking op symptoomlast van veelvoorkomende symptomen aan het levenseinde, zoals pijn en benauwdheid. Uit onderzoek in Nederlandse ziekenhuizen blijkt dat symptoomlast van pijn, benauwdheid, angst en depressieve klachten nog zeer beperkt op een gestandaardiseerde wijze wordt gemeten. Vaak is er wel aandacht van zorgprofessionals voor de symptoomlast op andere niet-standaardiseerde manieren waarbij de symptoomlast dan niet aan de hand van een gevalideerd instrument is gemeten. In deze infographic worden de resultaten van het dossieronderzoek kort weergegeven.