Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Patiënten in 2021 nog steeds positief over bejegening door de huisarts: cijfers 2016-2021

Horsselenberg, M., Brabers, A., Jong, J. de. Infographic. Patiënten in 2021 nog steeds positief over bejegening door de huisarts: cijfers 2016-2021 Utrecht: Nivel, 2022. 2 p.
Download de PDF
Serie: Jaarlijkse peilingen 'burgers over zorg' - Bejegening door de huisarts

In deze infographic staat hoe patiënten de bejegening door hun huisarts ervaren. Een goede bejegening door de huisarts maakt deel uit van een patiëntgerichte zorg en is daarmee een indicator voor de kwaliteit van zorg. Kwaliteit is, naast betaalbaarheid en toegankelijkheid, een belangrijke pijler van de Nederlandse zorg.

Er worden vijf onderdelen belicht:
- de tijd die de huisarts neemt
- het op een begrijpelijke manier uitleggen van zaken
- de mate waarin de huisarts de patiënt betrekt bij beslissingen over de behandeling
- de gelegenheid om vragen te stellen
- de mate waarin de huisarts beleefd en respectvol handelt.

De data zijn afkomstig van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel, uit de jaren 2016 tot en met 2021.
Gegevensverzameling