Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Sinds 2020 geven steeds minder patiënten aan dat huisarts voldoende tijd voor hen neemt; wel zijn ze over het algemeen tevreden.

Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Infographic. Sinds 2020 geven steeds minder patiënten aan dat huisarts voldoende tijd voor hen neemt; wel zijn ze over het algemeen tevreden. Utrecht: Nivel, 2023. 2 p.
Download de PDF
Serie: Jaarlijkse peilingen 'burgers over zorg' - Bejegening door de huisarts

In deze infographic staat beschreven hoe patiënten de bejegening door hun huisarts ervaren. Een goede bejegening door de huisarts maakt deel uit van patiëntgerichte zorg en is daarmee een indicator voor de kwaliteit van zorg. Kwaliteit is, naast betaalbaarheid en toegankelijkheid, een belangrijke pijler van de Nederlandse zorg.

Er worden vijf onderdelen belicht:
- de tijd die de huisarts neemt
- het op een begrijpelijke manier uitleggen van zaken
- de mate waarin de huisarts de patiënt betrekt bij beslissingen over de behandeling, de gelegenheid om vragen te stellen
- de mate waarin de patiënt beleefd en respectvol wordt behandeld door de huisarts

De data zijn afkomstig van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel, uit de jaren 2016 tot en met 2022.
Gegevensverzameling