Nivel: Ook in 2022 zijn burgers over het algemeen tevreden over de zorg
Nieuws
04-07-2023

Ook in 2022 zijn burgers over het algemeen tevreden over de zorg

Uit de jaarlijkse peiling binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg blijkt dat burgers in Nederland ook in 2022 over het algemeen tevreden zijn over de zorg, net als in de jaren ervoor. De peiling betrof verschillende aspecten: over de ‘manier waarop de huisarts de patiënt bejegent’ is een grote meerderheid ook in 2022 tevreden; ook over het ‘samen beslissen’ tijdens het behandeltraject blijft men sinds 2016 even positief; over ‘toegang tot zorg’ valt te vermelden dat 8% afziet van een vorm van zorg vanwege de kosten (een doktersbezoek, een onderzoek of behandeling of medicatiegebruik. Al met al kunnen we op basis van deze cijfers concluderen dat burgers over het algemeen tevreden over de zorg zijn en blijven.

Sinds 2016 presenteert het Nivel diverse kerncijfers over zorg en gezondheid vanuit het perspectief van de burger. Deze cijfers stellen we op aan de hand van peilingen met het Consumentenpanel Gezondheidszorg en publiceren we elk jaar als korte online publicaties op de onze website.

Uit de nieuwste kerncijfers, tot en met 2022, maken we het volgende op wat betreft de drie onderwerpen met betrekking tot de zorg, waarover we de burger vragen stelden:

1. Bejegening door de huisarts

Op alle gemeten aspecten (links in de grafiek) omtrent de bejegening door de huisarts is de meerderheid van de burgers altijd positief (roze in de grafiek). Meer weten? Open de publicatie.
Bejegening door de huisarts

2. Gezamenlijke besluitvorming over een behandeling met huisarts of medisch specialist

Tussen 2016 en 2022 blijven patiënten even positief over het samen met de huisarts of medisch specialist beslissen over hun behandeling: ze geven dit elk jaar een score van ongeveer 70 op 100. Meer weten? Open de publicatie.
Gezamenlijke besluitvorming over een behandeling met huisarts of medisch specialist

3. Toegang tot zorg

Net als vorig jaar heeft 8% van de burgers in 2022 vanwege de kosten afgezien van ten minste één van de volgende drie vormen van zorg: een doktersbezoek, een medisch onderzoek of medische behandeling, of medicatie. Sinds 2018 is dit percentage stabiel. Meer weten? Open de publicatie.
Toegang tot zorg

Over het onderzoek

De data zijn afkomstig uit vragenlijstonderzoek met het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg, uit de jaren 2016 tot en met 2022. Elk jaar in november ontvangt een steekproef (N=1500), representatief naar leeftijd en geslacht voor de bevolking van 18 jaar en ouder, een vragenlijst (schriftelijk en online) met vragen over de drie onderwerpen omtrent tevredenheid over zorg. Een vierde onderwerp, waarover ook een jaarlijkse publicatie wordt gemaakt, betreft het perspectief van de burger op hun gezondheid en welzijn, dat we meten aan de hand van vragen over tevredenheid met de sociale rollen die mensen kunnen vervullen. De resultaten van 2022 zijn gebaseerd op de antwoorden van 737 respondenten (respons 49%).
De kerncijfers over het burgerperspectief op zorg worden ook opgenomen op de website Staat van Volksgezondheid en Zorg (Staat VenZ). De vele cijfers op deze website, afkomstig van meerdere partijen, gebruikt het ministerie van VWS ter ondersteuning van zijn beleid.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.