Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Toenemende drukte op de huisartsenpost in het tweede kwartaal van 2021.

Ramerman, L., Rijpkema, C., Verheij, R. Infographic. Toenemende drukte op de huisartsenpost in het tweede kwartaal van 2021. Utrecht: Nivel, 2021. 2 p.
Download de PDF
Kernpunten:
- Na een sterke afname in het zorggebruik via de huisartsenpost in 2020, door de coronapandemie, lijkt er nu weer een snelle stijging te zijn in het aantal patiënten dat contact zoekt met de huisartsenpost.
- Naast berichtgeving over de toenemende drukte op de huisartsenpost, bleek ook een aantal patiënten zich te melden met vragen of zorgen over (bijwerkingen van) vaccinatie.
- Er werden relatief minder patiënten gezien met een acute infectie van de bovenste luchtwegen in vergelijking met 2020 en in mindere mate met 2019.