Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Zorg op de huisartsenpost: jaarcijfers 2018.

Janssen, T., Ramerman, L., Verheij, R. Infographic. Zorg op de huisartsenpost: jaarcijfers 2018. Utrecht: Nivel, 2020.
Download de PDF
Kernpunten:
- In 2018 maakte bijna 16,6% van de Nederlanders ten minste eenmaal gebruik van de huisartsenpost.
- Het zorggebruik op de huisartsenpost blijft licht toenemen.

Deze infographic hoort bij de publicatie:
'Zorg op de huisartsenpost. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018' (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/zorg-op-de-huisartsenpost-nivel-zorgregistraties-eerste-lijn-jaarcijfers-2018-en)