Daling totale zorggebruik op huisartsenposten, stijging bij gezondheidsproblemen geassocieerd met COVID-19
Nieuws
18-06-2020

Daling totale zorggebruik op huisartsenposten, stijging coronagerelateerde klachten

Het totale zorggebruik op de huisartsenpost (HAP) is sterk afgenomen sinds het uitbreken van de coronapandemie. Wel is er is een duidelijke stijging te zien in het aantal contacten voor gezondheidsproblemen die geassocieerd zijn met corona. Dit houdt in dat de afname van zorggebruik alleen gezien wordt bij contacten voor andere gezondheidsproblemen dan de coronagerelateerde. 

Het - toegenomen - aantal ‘patiënten met gezondheidsproblemen geassocieerd met COVID-19’ bestaat uit: patiënten met een COVID-19-besmetting, patiënten die verdacht worden van besmetting en patiënten die zelf bang zijn dat zij besmet zijn.

Met name ouders met jonge kinderen bezoeken de HAP minder vaak
Als we het zorggebruik op de HAP in 2020 overzien, valt op dat vooral het aantal contacten van ouders met baby’s en jonge kinderen sterk is gedaald sinds de corona-uitbraak, Aangezien ouders van baby’s en jonge kinderen (0-4 jaar) over het algemeen juist vaak contact met de HAP, heeft deze forse daling een grote impact op het totale zorggebruik en de daaraan gerelateerde werkdruk.
(Klik op de afbeelding voor de gehele publicatie.)

Zorggebruik HAP per leeftijdscategorie

Extra werkdruk in verband met corona
Hoewel het algehele zorggebruik is afgenomen, kan de belasting van het behandelen van patiënten met symptomen die gerelateerd zijn aan corona zeker bijdragen aan extra werkdruk op de HAP. Door de veranderingen in de eerstelijnszorg wordt de HAP sowieso steeds meer en vaker belast met een groter wordende verscheidenheid aan acute gezondheidsproblemen. Het zorggebruik, en daarmee de werkdruk, neemt daardoor al jaren geleidelijk toe (zie HAP jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018).

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd met gegevens uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De factsheet met de resultaten van dit onderzoek is de eerste in een reeks van drie. Niet alleen rapporteren we over het zorggebruik op de HAP in coronatijd, ook maken we inzichtelijk in welke mate huisartsenposten patiënten zien met gezondheidsproblemen die geassocieerd zijn met corona. Daarnaast geven we aan in welke mate de cijfers afwijken ten opzichte van de cijfers over dezelfde periode in voorgaande jaren. We rapporteren in weekcijfers, waarbij we teruggaan tot 1 januari 2020.

 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.