Publicatie

Publicatie datum

Inventarisatie van Advance Care Planning: ZonMw-projecten, methoden, uitkomsten en geleerde lessen over toepassing, implementatie en borging.

Francke, A., Meurs, M., Plas, A. van der, Voss, H. Inventarisatie van Advance Care Planning: ZonMw-projecten, methoden, uitkomsten en geleerde lessen over toepassing, implementatie en borging. Utrecht: Nivel, 2020.
Download de PDF
ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, heeft in de afgelopen jaren veel onderzoek gefinancierd waarin ACP centraal staat. In veel gevallen gaat het daarbij om onderzoek vanuit het lopende ZonMw-programma-Palliantie of het in 2017 afgeronde landelijke Verbeterprogramma Palliatieve Zorg. Maar ook vanuit andere ZonMw-programma’s, onder andere het programma Memorabel, zijn ACP-projecten uitgevoerd. In die projecten zijn verschillende ACP-interventies en tools ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. De veelheid aan projecten over ACP en ook de diversiteit van betrokken settingen en doelgroepen, maakte dat er bij ZonMw, uitvoerders en doelgroepen van ACP, een behoefte bestond aan een samenvattend overzicht. ZonMw gaf het Nivel daarom subsidie om in de eerste helft van 2020 een inventarisatiestudie uit te voeren.

De overzichtsstudie heeft drie doelen:
1. Een overzicht geven van lopende en afgesloten ZonMw-projecten over ACP. Het kan daarbij ook gaan om projecten over de markering van de palliatieve fase of het identificeren van palliatieve zorgbehoeften, omdat dat een element van ACP is.
2. Inzicht geven in meetinstrumenten, methoden of uitkomstmaten die in ZonMw-projecten zijn gebruikt, om de uitkomsten van ACP bij patiënten en naasten in kaart te brengen.
3. Inzicht geven in factoren die bijdragen aan gebruik, implementatie en borging van ACP.