Publicatie

Publicatie datum
Kennissynthese. Werken in de maatschappelijke ondersteuning in Nederland: nu en in de toekomst.
Batenburg, R., Rijken, M., Versteeg, S., Vis, E. Kennissynthese. Werken in de maatschappelijke ondersteuning in Nederland: nu en in de toekomst. Utrecht: NIVEL, 2017.
Download de PDF
Vragen, bel of mail:
R.S. (Ronald) Batenburg
Programmaleider en bijzonder hoogleraar Arbeid en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg (Radboud Universiteit)
P.M. (Mieke) Rijken
Senior onderzoeker persoonsgerichte integrale zorg
E.B.A. (Elize) Vis
Promovendus “Chronic illness and informal social capital”