Publicatie

Publicatie datum

Kennissynthese. Werken in de maatschappelijke ondersteuning in Nederland: nu en in de toekomst.

Batenburg, R., Rijken, M., Versteeg, S., Vis, E. Kennissynthese. Werken in de maatschappelijke ondersteuning in Nederland: nu en in de toekomst. Utrecht: NIVEL, 2017. 88 p.
Download de PDF
In deze kennissynthese staat de personele invulling van de maatschappelijke ondersteuning, nu en in de toekomst, centraal. We hebben in kaart gebracht wat de gevolgen van de grote veranderingen in het sociale domein zijn of zullen zijn voor de eisen die aan beroepen en professionals worden gesteld.