Publicatie

Publicatie datum

Keuze voor een aanvullende verzekering lijkt steeds vaker bewust te worden gemaakt.

Holst, L., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Keuze voor een aanvullende verzekering lijkt steeds vaker bewust te worden gemaakt. Utrecht: Nivel, 2021. 7 p.
Download de PDF
Kernpunten:
- Van alle verzekerden in Nederland geeft 83% aan een aanvullende verzekering te hebben in 2021.
- De belangrijkste reden om een aanvullende verzekering af te sluiten is dat men niet voor onverwachte financiële verrassingen wil komen te staan.
- Weinig tot geen zorggebruik binnen de aanvullende verzekering is de belangrijkste reden om geen aanvullende verzekering (meer) af te sluiten.
- Er is onwetendheid omtrent het apart afsluiten van een aanvullende verzekering; twee derde van alle verzekerden weet niet dat ze een basisverzekering en aanvullende verzekering bij verschillende zorgverzekeraars kunnen afsluiten.
- Iets meer dan de helft van alle verzekerden geeft in 2021 aan collectief te zijn verzekerd en acht op de tien verzekerden geeft aan niet voor een vrijwillig eigen risico te kiezen bovenop het verplicht eigen risico van €385.