Publicatie

Publicatie datum

Kort-cyclisch Cijferoverzicht gezondheidsmonitor COVID-19: 10e gegevensrapportage jeugd (oktober-december 2023).

Bosmans, M., Baliatsas, C., Hooiveld, M., Magnée, T., Kanis, B., Dückers, M. Kort-cyclisch Cijferoverzicht gezondheidsmonitor COVID-19: 10e gegevensrapportage jeugd (oktober-december 2023). Utrecht: Nivel, 2024. 36 p.
Download de PDF
In dit cijferoverzicht worden resultaten getoond van de kort-cyclische monitoring binnen de integrale Gezondheidsmonitor COVID-19. Doel van de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 is het bieden van een goede informatiebasis wat betreft de fysieke en mentale gezondheidseffecten van de COVID-19-crisis, om lokale en regionale bestuurders te kunnen adviseren en ondersteunen bij beleidsvorming. Deze kort-cyclische monitoring – die naast huisartsdata bestaat uit metingen - levert ongeveer vier keer per jaar een beperkte verzameling van geïnterpreteerde cijfers op. De hoge frequentie van verschijnen draagt zorg voor inzicht in de actuele situatie in Nederland.