Publicatie

Publicatie datum

Kort-cyclisch Cijferoverzicht gezondheidsmonitor COVID-19: 1e gegevensrapportage jeugd (augustus-oktober 2021).

Baliatsas, C., Hooiveld, M., Dückers, M., Bosmans, M. Kort-cyclisch Cijferoverzicht gezondheidsmonitor COVID-19: 1e gegevensrapportage jeugd (augustus-oktober 2021). Utrecht: Nivel, 2022.
Download de PDF
Serie: Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19, kort-cyclische rapportages met Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Resultaten eerste ronde kort-cyclische monitoring
In dit cijferoverzicht worden resultaten getoond van de eerste meetronde van de kort-cyclische monitoring binnen de integrale gezondheidsmonitor COVID-19. Deze eerste meetronde richt zich op jeugdigen (0 t/m 24 jaar). De kort-cyclische monitoring levert ongeveer vier keer per jaar een beperkte verzameling van geïnterpreteerde data op. De hoge frequentie van verschijnen draagt zorg voor inzicht in de actuele situatie in Nederland.

De data in het cijferoverzicht komen uit de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (Nivel Zorgregistraties) en betreffen surveillance cijfers. Het gaat in dit cijferoverzicht om huisartsenbezoek voor 20 veelvoorkomende symptomen (die vaak aspecifieke of onverklaard van aard zijn en een sterk psychosomatische component hebben), zoals hoofdpijn, slaapproblemen, moeheid etc. Veel van die klachten passen ook goed bij het profiel van langdurige COVID-klachten. Deze cijfers worden – samen met de resultaten van kort-cyclisch panelonderzoek – ook gepresenteerd op een RIVM-website: https://www.rivm.nl/gezondheidsonderzoek-covid-19