Publicatie

Publicatie datum

Kwaliteitsindicatoren en zorggerelateerde schade aan het levenseinde: een retrospectief dossieronderzoek bij patiënten overleden in Nederlandse ziekenhuizen.

Schoten, S. van, Schouten, B., Jong, L. de, Bijnsdorp, F., Francke, A., Reyners, A., Wagner, C. Kwaliteitsindicatoren en zorggerelateerde schade aan het levenseinde: een retrospectief dossieronderzoek bij patiënten overleden in Nederlandse ziekenhuizen. Utrecht: Nivel, 2023. 53 p.
Download de PDF
Dit dossieronderzoek in elektronische patiëntendossiers (EPDs) van patiënten overleden in Nederlandse ziekenhuizen laat zien dat de symptoomlast van pijn, benauwdheid/kortademigheid, angst en depressieve klachten/somberheid nog zeer beperkt op een gestandaardiseerde wijze wordt gemeten. Wel is er vaak aandacht van zorgprofessionals voor de symptoomlast op niet-gestandaardiseerde manieren. Ook wijst dit dossieronderzoek uit dat zorggerelateerde schade, potentieel vermijdbare schade en potentieel vermijdbare sterfte lager zijn bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen voor palliatieve en/of terminale zorg dan bij patiënten met een andere opname indicatie. Dat is een positief teken voor de patiëntveiligheid.