Publicatie

Publicatie datum

Longontsteking in de nabijheid van geitenhouderijen in Noord-Brabant en Limburg: actualisering van gegevens uit huisartspraktijken 2017 - 2019.

IJzermans, J., Smit, L., Dückers, M., Baliatsas, C. Longontsteking in de nabijheid van geitenhouderijen in Noord-Brabant en Limburg: actualisering van gegevens uit huisartspraktijken 2017 - 2019. Utrecht: Nivel, 2021. 36 p.
Download de PDF
Longontsteking komt vaker voor bij mensen die in de nabijheid van veehouderijen wonen. Met name voor de woonafstand tot geiten- en pluimveehouderijen zijn associaties gevonden voor de jaren 2009 tot en met 2016. Dit rapport betreft gegevens uit de periode 2017-2019, na eerdere rapportages over de periodes 2009-2013 en 2014-2016, over het oostelijke deel van de provincie Noord-Brabant en het noordelijke deel van de provincie Limburg (VGO onderzoeksgebied).

Voor de jaren 2014-2017 is het onderzoek daarnaast eenmalig uitgevoerd in de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht (zie de lijst van referenties achterin dit rapport). In alle eerdere periodes en onderzoeksgebieden werd aangetoond dat longontsteking vaker voorkomt bij omwonenden in een veehouderijdicht gebied. Er zijn vooral associaties met de nabijheid van geitenhouderijen en minder consistent met pluimveehouderijen.

Naast een actualisering voor een meer recente periode wordt in dit rapport voor het eerst nagegaan of de associatie tussen geitenhouderijen en longontsteking constant is over de maanden van het jaar, of dat deze in bepaalde maanden afwijkt van de ‘jaargemiddelde’ associatie (temporele analyse). Is er bijvoorbeeld relatief meer longontsteking in het ‘griepseizoen’ of tijdens het ‘lammerseizoen’?