Publicatie

Publicatie datum

Massale overstap van zorgverzekeraar in 2006 lijkt eenmalig: dit jaar wisselt 5% van de bevolking.

Jong, J. de, Hendriks, M., Delnoij, D., Groenewegen, P. Massale overstap van zorgverzekeraar in 2006 lijkt eenmalig: dit jaar wisselt 5% van de bevolking. www.nivel.nl: NIVEL, 2006.
Download de PDF
Naar verwachting zullen dit jaar veel minder mensen overstappen naar een andere zorgverzekeraar dan vorig jaar. Wij schatten het totale percentage overstappers in 2007 op 5%. Van de mensen tot en met 39 jaar zal naar verwachting echter 11% overstappen. Deze voorspellingen zijn gemaakt op basis van een peiling in het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL. Het percentage overstappers dat wordt voorspeld voor 2007 is vergelijkbaar met het percentage overstappers in het oude ziekenfondssysteem. Voor mensen tot en met 39 jaar ligt het voorspelde percentage overstappers wel hoger dan in het oude ziekenfondssysteem. Eind november had 12% van de bevolking nog geen beslissing genomen ten aanzien van het wisselen van zorgverzekeraar. Een gebrek aan informatie lijkt hieraan ten grondslag te liggen. Een collectief aanbod en de aanvullende verzekering worden als belangrijke redenen benoemd om te wisselen van zorgverzekeraar. Tevredenheid met de dekking en service zijn redenen om te blijven. Dit blijkt ook uit een peiling onder verzekerden van één van de grote zorgverzekeraars. De premie lijkt dit jaar een minder belangrijke rol te spelen bij de keuze om te wisselen van verzekeraar dan vorig jaar.
Gegevensverzameling