Publicatie

Publicatie datum

Mensen met een longziekte blijven gezondheidsklachten door luchtvervuiling houden.

Scherpenzeel, A., Meijer, M. Mensen met een longziekte blijven gezondheidsklachten door luchtvervuiling houden. Utrecht: Nivel, 2023. 6 p.
Download de PDF
Serie: Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een longziekte

Mensen met luchtwegaandoeningen zoals astma en COPD lopen nog steeds risico op gezondheidsklachten door luchtverontreiniging, ondanks goede voornemens en getroffen maatregelen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. De Nivel Longmonitor laat zien dat mensen met longklachten geen verbeteringen ervaren en vinden dat de regering hier onvoldoende aan doet. Om de gezondheidsklachten als gevolg van luchtvervuiling te verminderen bij mensen met een longziekte, blijven inspanningen nodig om de uitstoot uit verschillende bronnen, zoals houtstook, vuurwerk en verkeer, te verminderen.