Publicatie

Publicatie datum

Monitor Vitaminen, mineralen en paracetamol uit het pakket : eindrapportage.

Brabers, A., Heins, M., Meijer, M., Hek, K., Paske, R. te, Dijk, L. van, Jong, J. de. Monitor Vitaminen, mineralen en paracetamol uit het pakket : eindrapportage. Utrecht: Nivel, 2020. 146 p.
Download de PDF
Kernbevindingen
Per 1 januari 2019 maken paracetamol (1000 mg) en een aantal vitaminen en mineralen geen deel meer uit van het verzekerde pakket. Onderzoek van het Nivel laat zien dat deze pakketmaatregel tot een daling leidt van het aantal voorschriften in de huisartspraktijk. Veel mensen kopen én betalen hetzelfde middel, of een alternatief, nu zelf. Naast deze beoogde effecten zijn er ook ongewenste effecten; deze zijn per middel verschillend.