Publicatie

Publicatie datum

Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking: jaarverslag 2020.

Menting, J., Scheffer, M., Zonneveld, E., Knapen, J., Schelven, F. van, Voss, H., Gier, M. de, Boeije, H. Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking: jaarverslag 2020. Utrecht: Nivel, 2021. 14 p.
Download de PDF
Deelname aan de samenleving is gewoonlijk al moeilijker voor mensen met een chronische ziekte of beperking. In 2020 hebben zij door de coronamaatregelen nog meer hindernissen ervaren. Veel onderzoek van de Monitor Zorg en Participatie stond in 2020 daarom in het teken van het nieuwe virus:
- Het liet zien dat de coronapandemie de emotionele eenzaamheid onder ouderen met een lichamelijke beperking verder versterkt.
- Ouderen komen minder vaak buiten en de mogelijkheden om een hobby uit te oefenen zijn beperkter geworden.
- Voor andere groepen lijken de effecten van de crisis beheersbaar. Een overgrote meerderheid van naasten van mensen met een verstandelijke beperking rapporteerde geen verandering in hun kwaliteit van leven, vergeleken met 2019.
- De coronapandemie biedt mogelijk ook nieuwe kansen, zoals een verschuiving naar een verhoogd gebruik van digitale hulpmiddelen in de zorg.

Vanwege de gevolgen en de lange duur van de ingrijpende coronamaatregelen, is het van belang om te blijven monitoren hoe het gaat met onder meer de gezondheid en het welzijn van mensen met een chronische ziekte of beperking. De Monitor Zorg en Participatie biedt veel mogelijkheden om de ervaringen en behoeften van mensen zelf inzichtelijk te maken en relevante partijen van informatie te voorzien.
Gegevensverzameling