Publicatie

Publicatie datum

Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking: jaaroverzicht 2023.

Boeije, H., Menting, J., Scherpenzeel, A., Schelven, F. van, Scheffer, M., Weele, M. van, Dijk, L. van, Water, L. van de, Zonneveld, E., Bottenheft, E., Gier, M. de. Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking: jaaroverzicht 2023. Utrecht: Nivel, 2024. 14 p.
Download de PDF
In dit jaaroverzicht van de monitor Zorg en Participatie blikken we terug op de onderzoeken van het afgelopen jaar. We deden gevarieerd onderzoek naar onder andere toegang tot de zorg, ondersteuning door professionele zorgverleners en arbeidsparticipatie. Zo maakten we de ervaringen van mensen met een chronische ziekte, lichamelijke beperking en verstandelijke beperking op het gebied van deze thema’s inzichtelijk.

De druk op de gezondheidszorg neemt steeds meer toe. Door schaarste van personeel en een stijgende zorgvraag begint de toegang tot zorg te knellen. Tijdens de coronapandemie was dat duidelijk merkbaar. Uit ons onderzoek blijkt dat niet iedereen met een chronische ziekte tijdens een gezondheidscrisis goede toegang heeft tot zorg, en dat er onwenselijke verschillen kunnen ontstaan. We weten uit ons onderzoek ook dat goede ondersteuning door professionele zorgverleners tijdens een dergelijke crisis van groot belang is. Dit kan ervoor zorgen dat mensen met een chronische ziekte beter hun ziekte en zorg managen. Komend jaar onderzoeken wij daarom verder welke uitdagingen mensen ervaren als het gaat om de toegankelijkheid van de zorg.

De arbeidsparticipatie van mensen met een beperking loopt al jaren achter. In ons onderzoek hebben wij aan mensen met een beperking gevraagd wat zij nodig hebben om naar wens deel te kunnen nemen op het gebied van werk. Ze gaven aan vooral behoefte te hebben aan flexibele werktijden, werk dichtbij huis en een aangepast takenpakket. Er is ook meer aandacht nodig voor de bestaanszekerheid van mensen met een beperking. Een aanzienlijk deel van de mensen met een beperking kan niet of net rondkomen. Ook onder mensen mét betaald werk is en blijft dit een probleem dat aangepakt moet worden.

We willen alle deelnemers van de verschillende onderzoeken bedanken voor hun waardevolle bijdrage. Ook bedanken wij onze samenwerkingspartners, de programmacommissie en de financiers van de monitor, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het bijzonder gaat onze dank uit naar Hennie Boeije die na 8,5 jaar het Nivel verlaat en een nieuwe uitdaging aangaat als expert-onderzoeker bij Vilans en aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Wij zijn verheugd dat Liset van Dijk haar rol als programmaleider overneemt.
Gegevensverzameling