Publicatie

Publicatie datum

Naar een lerend zorgsysteem voor de ambulancezorg: de spoedzorgketen in beeld gebracht met routine zorgdata.

Hageman, H., Kampshoff, C., Elffers, B., Bos, N., Verheij, R. Naar een lerend zorgsysteem voor de ambulancezorg: de spoedzorgketen in beeld gebracht met routine zorgdata. Utrecht: Nivel, 2021. 57 p.
Download de PDF
Dit rapport is een vervolg op een eerdere haalbaarheidsstudie die in 2019 door het Nivel is uitgevoerd. In de eerste haalbaarheidsstudie is beschreven op welke manier het technisch en juridisch mogelijk is om zorgdata van regionale ambulancevoorzieningen op patiëntniveau te combineren met zorgdata uit elektronische patiëntendossiers van huisartsenpraktijken en huisartsenposten. In deze studie is onderzocht in hoeverre gecombineerde, routinematig vastgelegde zorgdata in de ambulancezorg, huisartsenpraktijken en huisartsenposten te gebruiken zijn om zorgpaden in de spoedzorgketen cijfermatig inzichtelijk te maken.