Publicatie

Publicatie datum

Naar een procesgestuurd ziekenhuis: beoogde effecten van een logistiek verbeterprogramma.

Vos, L., Dückers, M., Bruijn, M. de, Wagner, C., Groenewegen, P., Merode, F. van. Naar een procesgestuurd ziekenhuis: beoogde effecten van een logistiek verbeterprogramma. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2008, 86(4), p. 207-215.
Download de PDF
In de van oudsher functioneel georiënteerde ziekenhuissector wint de procesgestuurde organisatie van zorg aan populariteit. Bij een procesgestuurde organisatie van zorg vormt een optimaal procesverloop voor de patiënt door de verschillende fasen in het zorgproces het uitgangspunt. Om de transitie naar een procesgestuurde organisatie te bespoedigen is logistiek tot één van de prioriteiten van het landelijke verbeterprogramma Sneller Beter benoemd. Het logistieke deelprogramma bestaat uit de verbeterprojecten Werken Zonder Wachtlijst, OK oké, en Procesherinrichting. Doel is om aanzienlijke verbeteringen te realiseren in capaciteitsbenutting en service aan de patiënt. Daarnaast moet het programma de ontwikkeling van een procesgestuurde organisatie bevorderen. In dit artikel wordt op basis van inzichten uit de literatuur een inschatting gemaakt van de haalbaarheid van het logistieke programma voor de ontwikkeling tot procesgestuurde organisatie van zorg. Hierbij worden ook de succes- en faalfactoren in kaart gebracht. Uit de literatuur blijkt dat er wisselend wordt gedacht over de vraag of de diverse projecten gelijktijdig, zoals in Sneller Beter, of achtereenvolgens moeten worden uitgevoerd. Wel is het duidelijk dat het gelijktijdig uitvoeren van projecten vanuit verschillende optiek tot belangentegenstellingen kan leiden, die op hun beurt weer een bedreiging vormen voor algemene condities voor succesvolle implementatie van projecten. (aut. ref.)